Wat gebeurt er bij een overlijden?

Je moet er niet aan denken. En toch is het verstandig dat wel te doen… Want als je nu stil staat bij wat er gebeurt na je overlijden, voorkom je dat jouw partner en eventuele kinderen met grote financiële zorgen achterblijven. Als je wegvalt, komt immers ook jouw inkomen te vervallen. En misschien dalen de inkomsten van je partner ook omdat hij of zij meer zorgtaken op zich moet nemen.

In sommige gevallen wordt een inkomensterugval gecompenseerd door een verzekering. Heb je zo’n voorziening nog niet dan kun je dit risico wegnemen door nu een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Of dat verstandig (en mogelijk) is, hangt van een aantal zaken af. Onze adviseurs rekenen je dit graag voor.

Wanneer je komt te overlijden kan het inkomen van je partner bestaan uit

  • Eigen inkomsten
  • Een weduwe- en wezenpensioen
  • Een uitkering uit de Algemene Nabestaandenwet (ANW)
  • Vrijkomend lijfrentekapitaal (om te zetten in lijfrente-uitkeringen)

Wat gebeurt er met de hypotheek?
Het is waarschijnlijk het grootste bezit dat jullie samen hebben: jullie huis. Als één van beiden er niet meer is, is dat al moeilijk genoeg. Het is daarom verstandig om de zaken bij het afsluiten van je hypotheek goed te regelen. Belangrijke vragen om te beantwoorden zijn:

  • Wat voor voorzieningen zijn er voor mijn nabestaanden?
  • Wat moet ik vastleggen in een testament?
  • Hoe zit het met de erfenis en de belasting?

Het overlijden van één van beide partners verandert niets aan de hypotheek. De hypotheeklasten blijven dus gelijk. Dit geeft problemen als het inkomen van de achterblijvende partner niet toereikend is om deze kosten op te brengen. De normale kosten van levensonderhoud blijven immers ook bestaan.

    Meer informatie?