Beloningsbeleid

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten in Nederland. De
AFM controleert of financiële ondernemingen zich aan de wetten en regels houden. Zo houdt de
AFM ook toezicht op naleving van de Wet op financieel toezicht (Wft). Op basis van artikelen 1:117
en 1:119 van de Wft moeten financiële dienstverleners hun beloningsbeleid schriftelijk vastleggen en
openbaar maken via de website.
Hiermee geven we duidelijk inzicht in de manier van belonen voor de werkzame personeelsleden.
Het is in het belang van de klant om daar transparant over te zijn.
Het beleid van ons kantoor is gericht op een duurzame relatie met een totaalklant en om dit te
realiseren begint het met goed gekwalificeerd personeel dat op regelmatige tijden weer actueel
geschoold wordt.
Daarnaast is de manier van belonen erg belangrijk voor de kwaliteit van de dienstverlening. Ons
beloningsbeleid is zodanig ingericht dat het bijdraagt aan het bevorderen, aantrekken en behouden
van de juiste medewerkers. Het is zodanig ingericht dat het aandacht voor de duurzaamheidsrisico’s
van alle diensten bevorderd. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers niet worden geprikkeld door
(externe) beloningen die het adviseren zouden kunnen beïnvloeden. Het is daarom verboden dat
personeelsleden buiten hun functie andere betaalde werkzaamheden verrichten die de integriteit
van het kantoor in gevaar zouden kunnen brengen.
Personeelsleden ontvangen uitsluitend een vast maandelijks salaris en jaarlijks in mei de 8%
vakantietoeslag. Artikel 1:120 lid 2 van de Wft is op onze onderneming dan ook niet van toepassing.
In dat artikel staat beschreven;
a. Hoeveel onder haar verantwoordelijkheid werkzame natuurlijke personen een totale jaarlijkse
beloning van 1 miljoen euro of meer ontvangen, alsmede het bedrijfsonderdeel waar zij in
hoofdzaak werkzaamheden voor verrichten;
b. Het jaarlijks aan natuurlijke personen werkzaam onder haar verantwoordelijkheid uitgekeerde
bedrag aan variabele beloningen.
Zoals beschreven krijgt het personeel een vast salaris en vakantietoeslag en is een variabele toeslag
niet toegestaan.
Maatregelen om een beheers beloninsgbeleid te borgen

 • Tegenwoordig worden wij bij complex financiële producten rechtstreeks betaald door u, de
  klant. Het ontvangen van een vergoeding van een verzekeraar of hypotheekverstrekker is
  verboden. Dit is een waarborg voor u dat u onafhankelijk advies krijgt. Bij producten met een
  lage financiële impact, zoals schadeverzekeringen en bij consumptief krediet, mag er nog wel
  een vergoeding voldaan worden door de aanbieder.
 • Jaarlijks vindt er een gesprek plaats met het personeel waarbij we kijken en bespreken hoe
  we de (belonings) integriteit verder kunnen waarborgen voor onze klanten.

Ik kan me voorstellen dat er vragen zijn n.a.v. dit beloningsbeleid en wat voor u de mogelijke
gevolgen zijn. Neem gerust contact op met ons kantoor op telefoonnummer 053-4334001 of stuur
een mail voor een afspraak aan sjdol@denm.nl