In het nieuws

budgetteringsformulier

Inkomsten per maand
·        Netto maandsalaris aanvrager
·        Netto maandsalaris partner
·        Inkomsten uit uitkering aanvrager
·        Inkomsten uit uitkering partner
·        (bij)verdiensten aanvrager
·        (bij)verdiensten partner
·        Reiskostenvergoeding aanvrager
·        Reiskostenvergoeding partner
·        Vakantiegeld aanvrager
·        Vakantiegeld partner
·        Gratificatie/13de maand aanvrager
·        Gratificatie/13de maand partner
·        Kinderbijslag/tegemoetkoming studiekst
·        Huurtoeslag/subsidie koopwoning
·        Alimentatie
·        Zorgtoeslag
·        Kostgeld inwonende personen
·        Belastingteruggave/heffingskorting
·        Overige inkomsten
·        Kinderopvangtoeslag
·        …………………………  
·        Totaal aan inkomsten per maand
 
Vaste lasten per maand
·        Huur of hypotheekrente
·        Servicekst/erfpacht/overige huiskosten
·        Gas 
·        Elektriciteit
·        Water
·        Ontroerende zaakbelasting
·        Afvalstoffenheffing/rioolrecht
·        Waterschapsheffing
·        Overige heffingen
·        Telefoon (vast/mobiel) en internet
·        Ziektekosten
·        Aansprakelijkheidsverzekering
·        Inboedelverzekering
·        Opstalverzekering 
·        Levensverzekering(en)
·        Uitvaartverzekering
·        Overige verzekeringen
·        Kinderopvang
·        School- studiekosten
·        Abonnementen krant/tijdschriften
·        Contributie
·        Overige abonnementen/contributie
·        Wegenbelasting
·        Autoverzekering
·        Onderhoud
·        Afbetaling/afschrijving 
·        Brandstof
·        Garagehuur/overige 
·        Openbaar vervoer
·        Andere kosten zoals fietsonderhoud e.d. 
·        Totaal aan uitgaven per maand  
 
Huishoudelijke uitgaven per maand
·        Eten en drinken 
·        Roken 
·        Was- en schoonmaakmiddelen
·        Persoonlijke verzorging
·        Huishoudelijke hulp  
·        Zakgeld
·        Overig 
·        ……………….. 
·        ………………..  
·        Totaal aan uitgaven per maand  
 
Reserveringen per maand
·        Kleding en schoenen
·        Meubels 
·        Onderhoud tuin
·        Vrije tijd uitgaven
·        Vakantie en weekenden
·        Sparen
·        Onvoorzien
·        Totaal aan reserveringen
 
Totaal aan vaste lasten per maand
Totaal aan huishoudelijke uitgaven per maand
Totaal aan reserveringen per maand 
Totaal aan inkomsten per maand 
 
Verschil