In het nieuws

Onze voorwaarden

Algemene voorwaarden voor hypotheken abonnement

  1. Het abonnement komt tot stand door ondertekening van het abonnement door u als cliënt en ons als aanbieder van het abonnement.
  2. Alle abonnementen hebben een eerste abonnementsduur van één jaar. Na dit jaar zal het abonnement stilzwijgend worden omgezet in een maandabonnement.
  3. De looptijd van het abonnement is ieder jaar tot 01-06. Na het eerste jaar is het abonnement per maand opzegbaar.
  4. Bij opzegging van het abonnement zal het jaarbedrag worden teruggeboekt onder aftrek van de genoten maanden
  5. U gaat akkoord met een jaarlijkse automatische incasso van het abonnementsgeld van uw rekening d.m.v. SEPA machtiging.
  6. Alle genoemde prijzen zijn inclusief assurantiebelasting van 21%.
  7. Abonnementen zijn zonder schriftelijke toestemming niet overdraagbaar op andere personen. Mocht dat toch gebeuren, zal het abonnement komen te vervallen zonder terugbetaling van gelden.
  8. Het abonnementsgeld zal jaarlijks rond 01-06 bij vooruitbetaling worden afgeschreven van uw rekening. Wanneer een incasso niet lukt of wordt gestorneerd, zal binnen drie dagen een tweede incasso plaatsvinden. Wanneer ook deze tweede incasso niet lukt, zullen wij u een e-mail sturen met het verzoek om het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen aan ons over te maken inclusief € 2,50 aan administratiekosten. Wanneer binnen 14 dagen het geld niet is bijgeschreven, zal het abonnement komen te vervallen zonder terugbetaling van voorgaande betalingen.
  9. U bent en blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste (mobiele) telefoonnummer(s) en/of e-mail adressen. Wanneer wij onze verplichtingen niet na kunnen komen door ontbreken van juiste (mobiele) telefoonnummer(s) en/of e-mail adressen kunt u ons daar niet verantwoordelijk voor stellen.